introductie

Infovaardig biedt  workshops op het gebied van mediawijsheid. De workshops zijn bedoeld voor scholen die met media en informatieaardigheden in hun lessen aan de slag willen.

Elke workshop bestaat een aantale bijeenkomsten ondersteund door de lesstof uit de onlinge cursussen. De opdrachten die tijdens de workshop of als huiswerk worden meegegeven leiden tot het maken van producten die in de praktijk gebruikt kunnen worden. Dat kan een beleidsnota t.b.v. de schoolleiding zijn, maar ook een verbeterde versie van de opdrachten die u voor uw mediawijsheidlessen, dan wel een blauwdruk voor het digitaal aanbieden van een lesopdracht.

De workshops worden gegeven door medewerkers van Infovaaridg. 

Aan het eind van de workshops krijgt elke deelnemer  een certificaat dat aangeeft dat de deelnemer de opdrachten heeft uitgevoerd en de lesstof beheerst.

Voorafgaand aan de workshops vindt een zogenaamd intake gesprek plaats. Hiermee willen wij bewerkstelligen dat de deelnemers zich voor de juist workshop hebben aangemeld. 

In de keuze test. kunnen (toekomstige) deelnemers alvast kijken welke workshop het best bij hen past.