Mediawijsheid in het schoolbeleid

Tijdens deze workshop wordt samen met de deelnemers gekeken naar de stand van zaken rond de integratie van mediawijsheid op de school. Door middel van het gezamenlijk invullen en bespreken van een schoolscan krijgt men zicht op de wijze waarop er op de school met mediawijsheid wordt omgegaan.
De workshop gaat uit van het principe van producerend leren. Dat wil zeggen dat de producten die u tijdens de workshop maakt direct concreet kunnen worden ingezet voor het schrijven van het beleidsplan.

Het doel van de workshop is het schrijven van een managementnotitie waarin in grote lijnen het belang van mediawijsheid wordt neergelegd. Daarnaast wordt in deze notitie beschreven welke stappen er nodig zijn om mediawijsheid in het curriculum van uw school op te nemen.
De workshop kan gezien worden als een inleiding op de module Mediawijsheid in de school.
Uw eindproduct is een managementnotitie infovaardigheden.

Tijdsduur: 2 3 uur.
Aantal deelnemers: maximaal 10.

Intresse? Mail naar info@ivmi.nl