Mediawijs door infovaardigheden

Mediawijs door Infovaardigheden
Tijdens deze workshop maakt u kennis met infovaardigheden: wat zijn het en hoe kunt u ze in uw lessen inzetten?

I Infovaardigheden voor de leerling
In deze workshop oefent u met de internettool DIGIN, een digitaal infovaardigheden programma. In 6 stappen leert de leerling aan de hand van uw opdracht gestructureerd informatie te zoeken, vinden, beoordelen en verwerken.

II Infovaardigheden voor lesmateriaal
In deze workshop oefent de docent niet alleen met DIGIN, maar schrijft er ook zelf infovaardige opdrachten voor.

III Infovaardigheden voor docenten
In deze workshop wordt de theorie van de infovaardigheden behandeld, om deze vervolgens toe te passen bij het schrijven van een infovaardige opdracht en te oefenen in DIGIN.

De genoemde workshops kunnen een vervolg krijgen in de online cursus Infovaardigheden, waarin dieper op de verschillende aspecten wordt ingegaan.

Het resultaat van de workshops is het (kunnen) inzetten van informatievaardigheden bij uw lessen.
Tijdsduur I: 1,5 uur, II: 3 uur, III: 2 maal 3 uur.
Aantal deelnemers minimaal 5.