goochelen met informatievaardigheden

Een didactische aanpak

 

Met Goochelen met informatievaardig- heden leren (aankomende) leerkrachten en leraren in het primair en secundair onderwijs hoe zij hun leerlingen informatievaardigheden kunnen bijbrengen. Vanuit de leertheorie wordt besproken hoe leerlingen met informatie omgaan, welke gevolgen de explosieve groei van het internet heeft en welke modellen er zijn om leerlingen daar op school in te begeleiden.

 Prijs € 19,55 (inclusief verzendkosten)