nieuwe media en infovaardigheden meer informatie

Nieuwe Media, wat zijn het?

Zoeken naar een definitie van nieuwe media is niet eenvoudig. Enerzijds zouden dan eerst de oude media moeten worden gedefinieerd en anderzijds verschijnen er steeds nieuwe media(vormen) op de markt. De term ‘moderne media’ zou eigenlijk een betere zijn, omdat deze minder de nadruk legt op de meest recente ontwikkelingen en alle relevante ontwikkelingen van de afgelopen jaren samenvat. In de volgende paragrafen wordt nog van ‘nieuwe media’ gesproken, zonder dat daarmee (alleen) naar de meest recente ontwikkelingen wordt verwezen.

 

Om duidelijk te maken wat we onder ‘de nieuwe media’ verstaan, behandelen we hieronder een aantal specifieke kenmerken ervan en laten we zien op welke wijze deze didactisch te gebruiken zijn.

 

Beeld en geluid

Op de digitale snelweg kan door middel van tekst worden gecommuniceerd, maar ook met behulp van beeld(en) en geluid(en). Vooral jongeren maken hier veelvuldig gebruik van. In het digitale tijdperk groeit een generatie op wier ontwikkeling en visies voor een wezenlijk deel worden bepaald door de beelden en geluiden die via de nieuwe media tot hen komen. Op het leven en de wereldbeschouwing van deze generatie (en zeker ook op die van volgende) zullen beelden en geluiden een aanzienlijk grotere invloed hebben dan dat bij voorgaande generaties het geval is geweest. Vooral visuele informatie heeft zo’n sterke invloed op hun beeldvorming, dat het niet ondenkbaar lijkt dat jongeren op den duur een taal zullen ontwikkelen waarin beelden op de een of andere manier een net zo wezenlijke rol zullen gaan spelen als woorden. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de meerwaarde van beeld en geluid in de les en geven we aan welke hulpmiddelen er nodig zijn om beeld en geluid op een vruchtbare manier in te zetten (denk hierbij met name aan het gebruik van Teleblik).

 

Presenteren met nieuwe media

Naast de bereidheid om de nieuwe media voor uw lessen in te zetten, is uiteraard ook het (deels) leren beheersen van het gebruik ervan van belang. In dit onderdeel geven we omschrijvingen van de meest gangbare nieuwe media, waarbij we verschillende mogelijkheden geven voor het gebruik ervan voor opdrachten en presentaties in de onderwijspraktijk. Daarnaast is ook het presenteren zelf m.b.v. nieuwe media aan criteria onderhevig. Aan de hand van de DIVA-kernbegrippen (Doel, Inhoud, Vorm en Attitude) bespreken we hoe een goede presentatie eruitziet en hoe nieuwe media daarvoor te gebruiken zijn.

 

Communiceren en samenwerken

Nieuwe media worden ingezet om te informeren, communiceren, data te verwerken en te amuseren. In dit hoofdstuk belichten wij de communicatieve mogelijkheden van de nieuwe media. Wij laten u kennismaken en werken met verschillende communicatieprogramma’s in de nieuwe media. Vervolgens dagen wij u uit om lesopdrachten te maken aan de hand van de kennis die u hebt opgedaan.

 

Dataverwerking

De oudste vorm van nieuwe media is die van dataverwerking: tekstverwerken en rekenen met de computer. De meeste docenten gaan er vanuit dat zij – en hun leerlingen – daar wel voldoende vaardig in zijn, maar bij een kritische beschouwing van de mogelijkheden van de verschillende programma’s blijkt al gauw dat er nog veel opties onbenut blijven. Dit (korte) hoofdstuk geeft voorbeelden van dataverwerking en laat u kennismaken met voor u wellicht nog onbekende mogelijkheden van data verwerkingsprogramma’s.

 

ELO en Educatieve Websites

Vele scholen werken al een ELO of elektronische leeromgeving. In dit hoofdstuk maakt u kennis met de mogelijkheden van verschillende functies van ELO’s en hoe deze voor infovaardigheden zijn in te zetten