Mediawijsheidsbeleidsplan

Het begrip Mediawijsheid heeft zijn een eigen plek in het onderwijs veroverd. Nu nog  een samenhangend beleid ontwikkelen. De cursus Mediawijsheidsbeleidsplan biedt u in een cursus opzet de blauwdruk, nee zelfs het plan zelf als resultaat. Mediawijsheid wordt in deze cursus gezien als een (interactief) didactisch middel. Het is het inzetten van nieuwe media zowel in de vorm van kennisoverdracht als in de vorm van communicatie en hoe dit in het schoolbeleid te implementeren.

 

De kernvraag van deze cursus is: welke plaats geven wij mediawijsheid in het schoolcurriculum?

 

De cursist die zich voor deze cursus inschrijft vindt mediawijsheid in het schoolcurriculum van belang. Hij of zij is degene die zich er hard voor maakt om ervoor te zorgen dat mediawijsheid een onderdeel van alle lessen en/of lesopdrachten wordt.

 

De cursus is opgebouwd vanuit een drietal uitgangspunten: strategisch, organisatorisch en operationeel:

- Strategisch: welke middelen heeft een deelnemer tot zijn beschikking?

- Organisatorisch: hoe pakt een deelnemer het aan?

- Operationeel: welke voorwaarden zijn er?

Alle drie de aspecten zullen in het beleidsplan, dat het resultaat van deze cursus is, verwoord worden

 

Lees de  inschrijvingsvoorwaarden,

Meer lezen

Aanmelden